"Vinni"

född 5 augusti 2017

 

   

 

 


 

   
2 mån

 

 

 
Lotus   Milli

 

KORAD
Frostflake's Lotus
HD AA; ED 0
Mdr1 +/+, DM N/N
MT 488p
LP1
1 första pris Lk2
Godkänd lägre klass Bruks spår
RLDN
2x BIR
2x Cert
MH 1:a på skott!

Reptile Smile of the Heart of Lothian
HD AA, ED 0
Fullcertad
MH
import Holland

Avathar Lothian Kann Schimmelpfeng
HD AA, ED 0
Import Brazil

Energy Noble Kansas des Gardiens du Pacte
HD AA, ED 00
Import France

SUCH
Frostflake's Grace Kelly
HD AA, ED 0
MH

Lothians Vencer Kann Schimmelpfeng
HD AA, ED 00
Import Brazil

Zena of White Condor
HD BB, ED 00
Import Austria
 

DW`s Millionaire Waltz
HD AB, ED 00
MDR1 +/+ , DM N/N
Import Holland
2xBIR
4xBIM
5XCert
MH 1:a på skott

 

NL BE W´12 
Zucchero Meldolesi
HD AA, ED 00
Imp Italy

Donar oet Grunnen
HD AA, ED 00

Yukj di Casa Praderio
HD AA, ED 00

Strawberry Ice v Vlerckensteijn
HD AA, ED 00

 

LUX VET CH
Bandit the White Star
HD AA, ED 00
Imp Germany

Kara Tirshka v Vlerckensteijn
HD AA, ED 00

 

 

 

Valpar är vid leverans:
Minst 8 veckor gamla
Registrerade i SKK
SKK`s köpeavtal
Veterinärbesiktigade
Avmaskade vid 3, 5, 7 veckors ålder 
Vaccinerade
Chipmärkta
Dolda Fel försäkrade

Valparna får också med sig allmänna råd, information om foder och försäkring samt mat, filt, leksak, halsband mm

Givetvis livslångt support!